BLUE OCEAN

BLUE OCEAN

HƯƠNG THANH MÁT VÀ KHOÁNG ĐẠT: Blue Ocean tạo dấu ấn riêng bởi những nốt hương vừa đối lập vừa hỗ trợ nhau. Đó là sự kết hợp giữa Citrus thanh mát và Patchouli trầm ấm. Đây là hành trang cho những quý ông thể hiện cái tôi kiêu hãnh và bản lĩnh.

XEM THÊM

50ml 17ml

Mua ngay